Poker Run

Öregrund Poker Run


30/7 Klassikt Poker Run i Öregrunds skärgård! 


Ett förslag till rutt finns framtagen och det gäller att plocka upp fem spelkort vid olika cardstopp. Bästa pokerhand vinner. 

Regler

- Det ska vara en form av powerboat (ÖPC avgör om oklarheter finns)

- Båten ska vara minst 20 fot och kunna hålla en marschfart på minst 35 knop

Allmänna sjöregler gäller 

- Det är ingen tävling mellan cardstoppen

- Alla i respektive båt ska bära flytväst

- Kuverten ska lämnas in till sekreteriatet senast 16:00 samt vara oöppnade och kompletta 5st

- Öregrund powerboat club tar avstånd från allt ansvar kopplat till framförande av ekipage, det är personligt ansvar


Varje start efter cardstop sker med hjälp av en startbåt. Det är inte tillåtet att passera startbåten så länge startflaggan är uppe.