Regler

Regler Öregrund Poker Run 2019


Öregrunds Powerboat Club tar inget ansvar för något av deltagande ekipage och framförande av båt


- Alla ansvarar var och en för sig att följa alla gällande sjöregler så som hastighetsbegränsningar och angående alkohol


- Båten skall vara minst 20 fot lång


- Båten skall kunna hålla en marshfart på minst 38 knop


- Alla ombord på alla deltagande båtar skall bära flytvästPoker Spelet


På förarmötet kommer varje team få en varsin mapp med ett sjökort på den föreslagna rutten och ett registreringskort.

5st spelkort kommer delas ut under poker run, ett kort vid varje "cardstop".

Korten kommer levereras i förslutna kuvert som ej får öppnas.

Efter cardstop 5 skall alla kuvert samlas ihop i mappen och lämnas in till sekretariatet på poker run bryggan i Öregrunds hamn.

Senast 17.20 skall korten vara inlämnade till sekreteriatet.


Sekretariatet samanställer sedan alla kort och rangordnar alla ekipage efter värdet på poker handen.

Själva spelet och prisutdelningen sker på scenen i festtältet efter middagen.


Spelet går till så att de fem bästa pokerhänderna kommer att sättas upp på scenen med ett kort i taget, då alla kort sitter uppe kommer topp fem att koras. 


Första pris V8 grill!

Priser till övriga i topp fem kommer också att utdelas.Powerboat Paraden


Paraden kommer ske med båt på trailer och dragbil. 

Paraden kommer gå med start och avslut från Sven Persson-hallen runt Öregrunds hamn.

Paraden kommer bedömas av powerboatclub utsedd jury.

Ekipagen kommer delas in i två klasser. Lilla och stora klasse.
Lilla klassen är båtar upp t.o.m 30fot, stora klassen från 31fot och över.

Bedömningen kommer göras på följande:


- Båtens design, utförande och hela ekipagets harmoni - bil, båt och trailer


- Bästa ombordshow, ljud och ljus


Utdelning på 4st priser på vardera 5000:- kommer att delas ut!

2st till lilla och 2st till stora klassen